22.02.2022 je vraj magický dátum…

… 22.02.2002 bola NISEL.SK spol. s r. o. zapísaná do Obchodného registra ako nepísaná nástupkyňa firmy NISEL spol. s r. o. (Born on 4th of July, 1991 🙂 ) s tromi novými spoločn…

(Read More)

LUMIN = hriech nemať v ponuke…

P1 – už čoskoro, alebo aj coming soon… 😉 Už teraz však u nás (prípadne u vás doma – podmienky si vyžiadajte) máte možnosť vyskúšať si, či vám bude ten-ktorý produkt firmy LUMIN…

(Read More)