KONTAKT

NISEL.SK spol. s r.o.

Cyprichova 12

831 54  BRATISLAVA 34 – Krasňany

Slovenská republika / Slovak republic

Tel. / fax : +421 (0)2 44 87 25 20
Mobile     : +421 (0)905 20 30 78

Website: www.nisel.sk

E-mail: nisel@nisel.sk

Otváracie hodiny / Opening hours:

Pondelok/Monday    :   09,00-12,00 h       14,00-17,00 h

Utorok / Tuesday       :   09,00-12,00 h       14,00-17,00 h

Streda / Wednesday :   09,00-12,00 h       14,00-17,00 h

Štvrtok / Thursday    :   09,00-12,00 h       14,00-17,00 h

Piatok / Friday            :   09,00-12,00 h       14,00-17,00 h

Po dohode aj mimo otváracích hodín, prípadne aj v sobotu.
Upon agreement also out of opening hours, possibly on Saturday.

IČO / Business ID             :  35832291

DIČ / Tax ID                       :  2020238286

IČ-DPH / V.A.T. Reg. Nr. :  SK2020238286

NISEL.SK spol. s r.o. je zpísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,       oddiel: Sro., vložka č. 26140/B