Pozdrav z Japonska na maličké Slovensko, …

admin 4. januára 2024

… kde si už 18. rok svoje postavenie hrdo buduje, upevňuje a získava stále viac a viac sŕdc nadšených fanúšikov stálica na highendovom nebi – firma LUXMAN (since 1925) Zároveň toto novoročn…

(Read More)

LUXMAN – cenník 4/2024

admin 7. júna 2019

Vzhľadom na vývin predaja produktov  LUXMAN  v prvom štvrťroku, tohto roku asi neprekonáme svoj vlastný rekord v počte predaných komponentov  tejto výnimočnej japonskej firmy.  Tak ako sme doteraz mali prakticky všetko…

(Read More)

LUXMAN JPT-10

admin 7. júla 2011

Pre tých, ktorí na ceste k maximálnemu využitiu zakúpených komponentov riešia aj najmenšie detaily…

(Read More)