DUAL 626 Direct Drive Turntable – jedna z analógových legiend zo začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia.

Starý gramofón z osemdesiatych rokov v stave takom ako je – treba mu venovať pár hodín a bude slúžiť ešte veľmi dlho…

Tagged with: